Customs

Vi udfører alle former for toldarbejde

Hos Shipping.dk får du udført alle former for toldarbejde:

  • Import
  • Eksport
  • Ansøgninger om tilladelser og certifikater
  • Rapportering
  • Toldoplag
  • Vejledning og konsulentbistand
  • Manifest
  • EMCS (Excise Movement and Control System)

Download folder og få yderligere information.

Shipping.dk A/S - Fredericia