Nyheder

12-04-2016

Shipping.dk forenkler selskabsstrukturen i Sverige.


Med virkning fra 11. april 2016 fusionerer de nuværende 3 svenske selskaber i Shipping Holding A/S koncernen. Det drejer sig om Franck & Tobiesen AB, SDK Shipping AB og SDK Shipping Agency AB. Rent juridisk bliver det Franck og Tobiesens organisationsnummer 556501-3876, som bliver det fortsættende nummer, mens navnet ændres til SDK Shipping AB.

CEO for den svenske organisation er uændret Lars Jespersen, ligesom alt personale på lokationerne fortsætter uændret. Kontakter og bankkonti forbliver ligeledes uændret, så administrativt er det vort mål, at vores kunder ikke påvirkes af ændringerne.

Målet med fusionen er at forenkle de administrative funktioner og skabe en tydeligere struktur for både leverandører og kunder. Dette for at vi, som hidtil, kan have 100% fokus på at udvikle de rigtige løsninger til vores kunder.

Selskabets aktiviteter vil fortsat være shipping, befragtning, klarering samt lager- og logistikløsninger. Selskabet er repræsenteret i Brofjorden, Lysekil, Göteborg, Karlshamn, Norrköping, Stockholm og Gävle.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til CEO Lars Jespersen – tel. +45 20 31 85 78.