Nyheder

27-06-2017

PRESSEMEDDELELSE - Shipping Holding A/S årsresultat


Shipping koncernen har igen i år resultatfremgang og kan fremlægge et rekordresultat med et overskud før skat på mDKK 21.

Resultatet er lykkedes, trods et marked der fortsat er præget af hård konkurrence, og et marked inden for Oil & Gas der stadig lider under de lave oliepriser med deraf lavere investeringer for følgeindustrien. Til årets resultat udtaler adm. direktør Søren Gran Hansen ”Jeg er på koncernens vegne stolt af det resultat, som vi har præsteret. Trods vanskelige markedsforhold er det, via vores dygtige og dedikerede medarbejdere, lykkedes os at skabe det bedste resultat i koncernens historie. Vi bestræber os konstant på at udbygge paletten af ydelser, som vi kan tilbyde vores kunder, og det er vi lykkedes fint med i året der er gået. Samtidig har vi fortsat fuld fokus på at optimere/strømline de administrative processer, så vi til stadighed kan være konkurrencedygtige”.

Året bød på to opkøb. Pr. 1. juli 2016 overtog vi agency virksomheden Rasmus Christensens Eftf. i Aarhus og pr. 1. september 2016 overtog vi det svenske selskab TransFargo AB.TransFargo AB har aktiviteter indenfor vejtransport, sø- og luftfragt samt tredjepartslogistik. Selskabet tilbyder desuden logistikløsninger og har udover sit hovedkvarter i Malmö også egne kontorer i Göteborg og Stockholm samt hubs i flere større svenske byer.

Arbejdet med at forenkle og optimere koncernens administrative funktioner er fortsat med uformindsket styrke i hele regnskabsåret, og vi står nu endnu bedre rustet til at fortsætte den vækst, som er et erklæret mål i koncernens strategi – både organisk og ved tilkøb af virksomheder, som vurderes at kunne give os yderligere værdi og vil kunne gøre os stærkere over for såvel eksisterende som nye kunder.

Shipping Holding A/S:

DKK m

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Omsætning

629

550

487

468

439

Resultat før skat

21

11

10

-20

-12

Resultat efter skat

16

9

7

-19

-10

Egenkapital

77

50

45

22

23

Soliditetsgrad

26.3%

21.6%

20,5%

13%

12%

Gns. antal ansatte

255

186

182

143

145